Categories
Beauty Industries

Dự Luật Thượng Nghị Viện Số 14: Nâng Cao Quy Định và Giám Sát Dịch Vụ Làm Đẹp

Ngày 3 tháng 1 năm 2024, Dự Luật Thượng Nghị Viện số 14 đã được giới thiệu và gửi đến Ủy ban Về Giấy Phép và Nghề Nghiệp, tập trung vào việc nâng cao quy định và giám sát dịch vụ làm đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực thẩm mỹ học. Được bảo trợ bởi các nghị sĩ R. Thomas, J. Schickel, R. Girdler, D. Harper Angel, R. Mills, W. Westerfield, và M. Wise, dự luật này đề xuất một số sửa đổi quan trọng nhằm cải thiện tính bao gồm và tính công bằng của quá trình cấp giấy phép cho kỹ thuật viên làm móng và củng cố các tiêu chuẩn vận hành của các salon.

Những điểm quan trọng trong dự luật bao gồm:

 • Mở rộng Hội đồng Thẩm mỹ học bằng cách thêm một kỹ thuật viên làm móng được cấp phép và một thành viên khác của công chúng nhiều hơn, đảm bảo sự đại diện rộng rãi hơn.
 • Giới thiệu các biện pháp cho Hội đồng để thu thập và lưu trữ dữ liệu thống kê về người đăng ký và người có giấy phép để hiểu rõ hơn về những đặc điểm và xu hướng trong ngành nghề.
 • Sửa đổi quy trình kiểm tra để phù hợp với sự đa dạng về ngôn ngữ của người đăng ký bằng cách cung cấp các bài kiểm tra bằng văn bản bằng ngôn ngữ thứ nhất hoặc thứ hai của người đăng ký và cung cấp thông dịch viên chứng nhận cho các bài kiểm tra nói.
 • Cải thiện quy trình thi lại bằng cách cho phép người đăng ký thi lại bất kỳ phần nào của kỳ thi sau một tháng kể từ khi nhận được thông báo thất bại, không giới hạn số lần thi lại và giới hạn phí thi lại tại 35 đô la Mỹ cho mỗi kỳ thi mỗi người đăng ký.
 • Thiết lập quy trình để cấp một thông báo cảnh cáo cho các vi phạm, với ngoại lệ cho các vi phạm gây nguy hiểm ngay và hiện tại, nhằm đảm bảo các salon tuân theo quy định trong khi cung cấp một con đường rõ ràng để khắc phục.

Những thay đổi này nhấn mạnh cam kết trong việc làm cho quá trình cấp giấy phép trở nên dễ tiếp cận và công bằng hơn đối với kỹ thuật viên làm móng, cải thiện các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn công cộng trong các salon và hỗ trợ hệ sinh thái doanh nghiệp nhỏ trong ngành thẩm mỹ học. Dự luật này đề cập đến các khía cạnh khác nhau của giáo dục nghề nghiệp, phí, kiểm tra, lao động và ngành công nghiệp, giấy phép, nghề nghiệp, sức khỏe công cộng, doanh nghiệp nhỏ và phát triển lực lượng lao động, nhấn mạnh một cách toàn diện việc cải cách quy định dịch vụ làm đẹp.

P.S. Quy trình lập pháp và tầm quan trọng của sự tham gia của cộng đồng:

Để biến đổi Dự Luật Thượng Nghị Viện số 14 hoặc bất kỳ dự luật nào thành luật, nó phải trải qua một quá trình cẩn thận trong cơ quan lập pháp. Dưới đây là một phân loại đơn giản hóa về cách điều này thường diễn ra:

 1. Giới Thiệu: Một người lập luật, trong trường hợp này có thể là R. Thomas hoặc những người khác, giới thiệu dự luật trong một trong các hội đồng lập pháp (Thượng viện hoặc Hạ viện).
 2. Xem Xét Cơ Quan: Dự luật được chuyển đến một ủy ban liên quan, như Ủy ban Về Giấy Phép và Nghề Nghiệp. Ủy ban này nghiên cứu dự luật chi tiết, tổ chức các phiên điều trần và sửa đổi nếu cần.
 3. Thảo Luận Tại Lầu Hội: Nếu được ủy ban chấp thuận, dự luật được chuyển đến lầu hội của hội đồng lập pháp để thảo luận. Thượng nghị sĩ hoặc Đại biểu thảo luận về giá trị của nó và có thể đề xuất các thay đổi khác.
 4. Bỏ Phiếu: Sau cuộc thảo luận, một cuộc bỏ phiếu được tiến hành. Nếu đa số người lập luật trong hội đồng đó bỏ phiếu ủng hộ, dự luật sẽ tiến xa hơn đến hội đồng lập pháp khác (Hạ viện hoặc Thượng viện).
 5. Ủy Ban Hòa Giải (nếu cần): Nếu cả hai hội đồng thông qua các phiên bản khác nhau của dự luật, một ủy ban hòa giải có thể được thành lập để hòa giải sự khác biệt.
 6. Việc Thông Qua Cuối Cùng: Khi cả hai hội đồng đồng tình với phiên bản cuối cùng của dự luật, nó sẽ được gửi đến thống đốc để ký kết.
 7. Chữ Ký của Thống Đốc: Nếu thống đốc ký kết dự luật, nó trở thành luật. Nếu thống đốc phủ quyết, hội đồng lập pháp có thể ghi đè lên phủ quyết bằng cách bỏ phiếu đạt đa số phiếu.

Bây giờ, tại sao sự tham gia của cộng đồng, giống như Di Tran và các tình nguyện viên khác khuyến khích mọi người tham dự cuộc họp của ủy ban là rất quan trọng:

 1. Tầm Nhìn và Ảnh Hưởng: Việc cộng đồng tham dự cuộc họp của ủy ban cho thấy các nhà lập pháp rằng cử tri của họ quan tâm đến vấn đề này. Các nhà lập pháp có khả năng xem xét dự luật một cách nghiêm túc hơn nếu họ thấy có sự ủng hộ mạnh từ cộng đồng.
 2. Thuyết Phục: Các thành viên cộng đồng có thể làm chứng trong các phiên điều trần của ủy ban, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của họ và giải thích tại sao họ ủng hộ hoặc phản đối dự luật. Góc nhìn trực tiếp này có thể thuyết phục đối với nhà lập pháp.
 3. Vòng Phản Hồi: Sự tham gia của cộng đồng cung cấp một vòng phản hồi quý báu. Nhà lập pháp có thể hiểu rõ hơn làm thế nào dự luật đề xuất sẽ ảnh hưởng đến cử tri của họ và đưa ra quyết định có căn cứ.
 4. Tích Cực Hóa: Sự tham gia của cộng đồng làm tăng tính minh bạch của quy trình lập pháp, thúc đẩy sự chịu trách nhiệm và đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra dựa trên lợi ích tốt nhất của công chúng.

Tóm lại, sự tham gia của cộng đồng trong quá trình lập pháp là một khía cạnh cơ bản của chế độ dân chủ, đảm bảo rằng luật pháp phản ánh nhu cầu và giá trị của người dân mà họ phục vụ. Nó giúp cá nhân như Di Tram và các tình nguyện viên tham gia tích cực trong việc hình thành cộng đồng của họ và các luật pháp quy định chúng.