Categories
Community Vietnamese

Dự luật Thượng viện 14: Bước Tiến Lịch Sử do Người Á Châu và Việt Nam Dẫn Đầu

Ngày 29 tháng 3 năm 2024, Thống đốc Andy Beshear đã ký Dự luật Thượng viện 14 thành luật, đánh dấu một bước tiến lịch sử trong nỗ lực hướng tới sự đa dạng và bình đẳng trong ngành dịch vụ làm đẹp. Dự luật này, với sự dẫn dắt và vận động thành công của cộng đồng Á Châu và đặc biệt là người Việt Nam, là lần đầu tiên trong lịch sử một luật được thông qua với 100% lợi ích dành cho ngành nail, ngành công nghiệp mà người Việt và người Á Châu chiếm ưu thế.

Các Điểm Chính của Dự luật Thượng viện 14

Dự luật này mang lại một số thay đổi quan trọng nhằm tạo ra một môi trường công bằng và bao trùm hơn cho các chuyên viên làm đẹp:

1.  Mở rộng Đại diện Hội đồng: Hội đồng Cosmetology của Kentucky sẽ bao gồm một kỹ thuật viên nail có giấy phép và một thành viên dân sự bổ sung, đảm bảo rằng hội đồng phản ánh đúng sự đa dạng của ngành nghề mà nó điều chỉnh.
2.  Khả năng Tiếp cận Ngôn ngữ: Các bài kiểm tra viết để cấp giấy phép sẽ được cung cấp bằng ngôn ngữ thứ nhất hoặc thứ hai mà người nộp đơn thông thạo, và các phiên dịch viên chứng nhận sẽ được cung cấp cho các kỳ thi miệng. Biện pháp này rất quan trọng đối với những người nộp đơn không nói tiếng Anh, nhiều người trong số họ là người nhập cư tìm cách thiết lập sự nghiệp của họ tại Hoa Kỳ.
3.  Linh hoạt trong Việc Retest: Người nộp đơn không vượt qua bất kỳ phần nào của kỳ thi cấp giấy phép có thể thi lại phần đó sau một tháng kể từ khi nhận được thông báo không đạt, không giới hạn số lần họ có thể thi lại. Phí thi lại được giới hạn ở mức 35 đô la cho mỗi kỳ thi, giảm bớt các rào cản tài chính cho những người chuyên nghiệp đầy tham vọng.
4.  Khắc phục Vi phạm: Dự luật yêu cầu phải có thông báo cảnh báo đối với các vi phạm, trừ trường hợp vi phạm đó đặt ra nguy cơ trực tiếp và hiện hữu. Cách tiếp cận này cho phép chủ salon và kỹ thuật viên sửa chữa vấn đề mà không phải đối mặt với hình phạt ngay lập tức, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa ngành nghề và các cơ quan quản lý.

Tác động đối với Sự Đa dạng và Bình đẳng

Dự luật Thượng viện 14 là minh chứng cho cam kết của Kentucky đối với sự đa dạng và bình

đẳng trong lực lượng lao động của mình. Bằng cách loại bỏ các rào cản ngôn ngữ và tài chính, dự luật mở ra cơ hội cho những người từ nền văn hóa đa dạng tham gia và phát triển trong ngành làm đẹp. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với người nhập cư và các nhóm ít được đại diện, những người thường gặp khó khăn trong việc có được giấy phép chuyên nghiệp do các trở ngại về ngôn ngữ và kinh tế.

Hơn nữa, việc nhấn mạnh việc đối xử công bằng và khắc phục trong trường hợp vi phạm thể hiện một môi trường quản lý công bằng và bình đẳng hơn. Dự luật công nhận tầm quan trọng của việc cung cấp cơ hội cho tất cả các bên tham gia trong ngành nghề để thành công và sửa chữa sai lầm, từ đó xây dựng lòng tin giữa chính phủ và ngành dịch vụ làm đẹp.

Tóm lại, Dự luật Thượng viện 14 không chỉ là một thay đổi pháp lý; nó là biểu hiện của sự tận tụy của Kentucky trong việc tạo ra một lực lượng lao động đa dạng, bình đẳng và có kỹ năng. Bằng cách chào đón bức tranh phong phú về văn hóa và ngôn ngữ của dân số mình, tiểu bang đặt ra một ví dụ cho người khác noi theo trong việc thúc đẩy sự đa dạng và bình đẳng trong tất cả các lĩnh vực chuyên nghiệp. Luật này là một bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo rằng ngành làm đẹp, một ngành công nghiệp tôn vinh sự đa dạng và tự biểu đạt, là nơi mở cửa và chào đón tất cả những ai muốn trở thành một phần của nó.

https://apps.legislature.ky.gov/record/24rs/sb14.html#SFA1